Top
فیلتر NORTH-75003

فیلتر NORTH-75003

فیلتر نوار زرد مناسب در برابر بخارات عالی و گازهای اسیدی از قبیل: کلرین، کلرین دی اکسید، هیدروژن فلوراید، هیدروژن کلرید، سولفور دی اکسید، استیک اسید، فرمیک اسید، هیدروژن سولفید،  کلروبنزن، کلروفوم، تولوئن، تری کلرو اتیلن، اتانول آمین، اتیل الکل، اتیل اتر، هپتان نفتالین، نیترو بنزن، فنیل اتر. قابل استفاده بر روی ماسک های نیم صورت و تمام صورت NORTH می ­باشد.

تماس بگیریدتصویر فیلتر NORTH-75003

فیلتر NORTH-75003

جهت دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

021-66348075

021-66347603

0912-8605323

تماس بگیرید1 2 3 4 5