Top

فیلتر SPASCIANI-AX

فیلتر بزرگ شیمیائی AX برای ماسک های تمام صورت هنگام کار با مواد آلی، مشتقات نفتی و حلال­ هائی که نقطه تبخیر زیر ۶۵ درجه سانتیگراد را دارند. مثل: بنزن، بنزین و تینر فوری استفاده می ­شود.
تصویر فیلتر SPASCIANI-AX

فیلتر SPASCIANI-AX

جهت دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

021-66348075

021-66347603

0912-8605323
1 2 3 4 5