16

کارکرد و نحوه استفاده ماسک شیمیایی نورث North

نحوه استفاده از ماسک شیمیایی نورث و فیلتر های مربوطه

کارکرد و نحوه استفاده از ماسک شیمیایی نورث را به طور خلاصه میتوانید در ویدیو زیر مشاهده کنید، همچنین علاوه بر ماسک های تنفسی؛ نحوه استفاده و زمان درست استفاده از فیلتر ها نیز در این فیلم آموزشی قرار گرفته است که با توجه به مطالب فیلم؛ به طور کامل میتوانید طرز استفاده از ماسک و فیلتر های برند نورث North را یاد بگیرید.