16

سفارش شما در انتظار پرداخت است. برای جلوگیری از لغو سفارش، لطفا پرداخت را انجام دهید.

بازگشت

سفارش {{ vm.order.uniqueId }} | {{ vm.order.trackingId }}

جهت مشاهده جزئیات سفارش خود، باید از این شناسه استفاده کنید.

ثبت شده در تاریخ {{ vm.order.date | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD hh:mm' }}

تحویل گیرنده: {{ vm.order.firstName }} {{ vm.order.lastName }}

شماره تماس تحویل گیرنده: {{ vm.enTofaNum(vm.order.mobile) }}

آدرس تحویل گیرنده: {{vm.order.stateName}}, {{vm.order.cityName}}, {{vm.order.address}}

تعداد اقلام: {{ vm.enTofa(vm.order.items.length) }} عدد

مبلغ قابل پرداخت: {{ vm.enTofa(vm.order.finalPrice) }} تومان

مبلغ کل: {{ vm.enTofa(vm.order.totalPrice) }} تومان

سفارش شما با موفقیت در سیستم ثبت شد و هم اکنون در انتظار پرداخت است.

درگاه های پرداخت آنلاین

می توانید هزینه سفارش رااز طریق یکی از روش های زیر واریز کرده و سپس به پشتیبانی سایت اعلام نمایید:

* لطفا هزینه سفارش را زمان تحویل به مامور ارسال، تحویل دهید.

order-step-1در صف بررسی

order-step-3آماده سازی سفارش

order-step-4خروج از مرکز پردازش

order-step-5تحویل مرسوله به مشتری
کد مرسوله: {{ vm.order.uniqueId }}
زمان ثبت سفارش {{ vm.order.date | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD hh:mm' }}
نحوه ارسال سفارش: {{ vm.order.shippingMethodName }}
هزینه ارسال: {{ vm.order.shippingCost == 0 ? 'رایگان' : vm.enTofa(vm.order.shippingCost)+' تومان' }} پس کرایه
مبلغ این سفارش: {{ vm.enTofa(vm.order.finalPrice) }} تومان
تصویر محصول
نام محصول
تعداد
قیمت واحد
قیمت کل
{{$index+1}}
{{ orderItem.name }}-img
{{ orderItem.name }}
{{ vm.enTofaNum(orderItem.quantity) }}
{{ vm.enTofa(orderItem.price) }} تومان
{{ vm.enTofa(orderItem.totalPrice) }} تومان